Corona update 30/07/2020 – Maatregelen KFC Alken

Nieuwe maatregelen nav de Veiligheidsraad van 27/7 jl en de beslissing van Voetbal Vlaanderen van 28/7 jl.

Beste ouders, trainers, spelers, bestuursleden en vrijwilligers,

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de richtlijnen voorzien door Voetbal Vlaanderen gelden met ingang vanaf vrijdag 31/07/2020 volgende regels op onze Club :

 1. Sportief :
  Voor de periode van 29 juli tot en met 25 augustus 2020 werden door Voetbal Vlaanderen volgende beslissingen genomen:
  1. Voor seniores (vrouwen en mannen) vanaf U21 mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal.
  2. De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.
  3. De eerste vijf speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky Cup) worden tot nader order uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld.
  4. Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen.  De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de U21 zijn niet toegelaten.
  5. Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden.
  6. Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.

   Bovenstaande maatregelen gelden voor clubs die met teams deelnemen aan een competitie waar de organisatie volledig in handen van Voetbal Vlaanderen ligt.  Teams die aantreden in reeksen waar de organisatie waargenomen wordt door de Pro League of de KBVB kunnen wel nog oefenwedstrijden inplannen tegen teams die in gelijkaardige reeksen aantreden.  Concreet wil dit zeggen dat onze Dames ploeg (2e Nationale afdeling) wel oefenwedstrijden mag spelen.

   In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden.
   Rond de opstart van de competitie bij de jeugd en seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing genomen worden.

 1. Algemene veiligheidsregels bij bezoek aan KFC Alken. Deze gelden voor ALLE locaties:
  1. Voor je naar de Club komt:
   1. Stel jezelf volgende 3 vragen:
    1. Heb je voorbije WEEK last gehad van 1 van volgende Corona symptomen: Koorts / spierpijnen / neusklachten / maagdarmklachten / hoest / kortademigheid ?
    2. Ben je voorbije 2 weken in nauw contact geweest (<1,5 m) met een patiënt met Corona symptomen of een bevestigde Corona patiënt ?
    3. Heb je momenteel enige gezondheidsklachten ?

     Indien je op 1 van de bovenstaande 3 vragen positief moet antwoorden, kom dan NIET.  Zo hou je het veilig voor anderen.
   2. Neem de temperatuur van de (jeugd)speler. Indien deze koorts heeft, mag hij niet deelnemen aan de training.  Hou hem/haar ook verder in de gaten.
   3. Ontsmet de trainingsbal.
   4. Als speler ben je reeds klaar voor de training zodat je je niet hoeft om te kleden op de club.
  2. Op de Club:
   1. Kom niet vroeger dan 10 minuten voor de aanvang van de training.
   2. Op de locatie Terkoest is parkeren op de Club niet toegestaan. Zet je wagen aan de straat.
   3. Ontsmet je handen met de aanwezige desinfecterende gel bij het binnenkomen.
   4. Vul je naam, adresgegevens, telefoonnummer en tijdstip van aankomst in, in het aanwezigheidsregister (enkel voor de begeleidende ouder, vrijwilligers en bestuursleden). Breng je eigen pen mee!
   5. ER GELDT OP ALLE LOCATIES, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN, EEN ALGEMENE MONDMASKER PLICHT !!!  (met uitzondering voor personen met een medisch attest dat hen van deze verplichting ontslaat)
   6. Het mondmasker mag kort afgezet worden tijdens het drinken of roken, maar dient nadien weer te worden opgezet.
   7. Enkel de speler die traint mag tijdens de training z’n mondmasker afzetten.
    ELKE speler OUDER dan 12 jaar houdt voor en na de training het mondmasker op.  Voor spelers van 12 jaar en jonger geldt geen mondmaskerplicht.
   8. De speler brengt z’n eigen drinken mee en markeert deze met z’n naam. Raak elkaars drinkfles NIET aan!
   9. Trainers geven hun trainingen MET mondmasker!
   10. Voor en na elke training wordt AL het trainingsmateriaal ontsmet door de trainer(s): m.a.w. ballen, potjes, ladders, verplaatsbare doelen etc. dienen allemaal ontsmet te worden met de desinfecterende spray. Deze is aanwezig op elke trainingslocatie.
   11. Respecteer de afstandregel van 1,5m
   12. Bubbels van maximum 5 personen zijn toegelaten. Opgelet dit geldt als uw persoonlijke bubbel. Ben je in nauw contact met 5 mensen op de Club (dus binnen de afstand van 1,5m), dan geldt dit als persoonlijke bubbel zoals opgelegd door de overheid en mag je gezin ook geen andere mensen meer ontmoeten buiten de 5 personen. Heb je reeds een persoonlijke bubbel van 5, hou dan zeker afstand op de Club!
  3. Kantine:
   1. De kantines op locaties Langveld en Terkoest zijn open. Hier gelden de voorschriften opgelegd aan de horeca.
   2. Er mag door maximaal 1 persoon drank worden afgehaald aan de toog. Deze dient steeds op een plateau te worden meegegeven indien deze persoon voor meerdere mensen drank haalt. Laat anderen hun drank van de plateau halen (raak dus als afhaler niet iemand anders z’n drinken aan).
   3. Gelieve met gepast geld te betalen of koop een drankkaart. We voorzien bakjes om het gepast geld in te doen.
   4. We raden sterk aan om de drank buiten te nuttigen.
   5. Bij slecht weer mag in de kantine gedronken worden indien de afstandsregels gerespecteerd kunnen worden en enkel zittend! Tussen elke zitplaats dient minimaal 1,5m afstand te zijn.  Indien dit niet kan, blijft de kantine gesloten.
   6. De kantine blijft maximaal open tot 24u. Er wordt wel sterk aangeraden om na trainingen niet te lang op de Club te blijven hangen.
  4. Kleedkamers en douches:
   1. Voor jeugdtrainingen blijven het gebruik van kleedkamers en douches op alle locaties verboden. Spelers kleden zich om en douchen thuis.
   2. Voor trainingen van Senioren en Dames is het gebruik van kleedkamer en douches toegestaan mits naleving van volgende voorwaarden:
    1. Bij aankomst op de club begeven de spelers zich dadelijk naar de kleedkamer. Voor het betreden van de kleedkamers wordt eerst de temperatuur gemeten.
    2. Er worden max. 6 tot 7 spelers per kleedkamer toegestaan en dit in vaste groepen. Er mag dus geen verloop zijn van de ene naar de andere kleedkamer. 
    3. Kleedkamer en douche dienen na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd te worden door de spelers die ze gebruiken.
  5. Gebruik sanitair:
   1. Was je handen grondig met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden na gebruik van het sanitair
   2. Desinfecteer deurklinken, wc bril en de waterkraan.
   3. Hou minimaal 1,5 afstand bij de urinoirs. Kan dit niet, wacht dan tot de persoon voor je klaar is.
 1.  
 1. Algemene mededeling:
  1. Respect:
   Respecteer elkaars comfortzone. Niet iedereen heeft het zelfde veiligheidsgevoel. Indien je gevraagd wordt om iets meer afstand te houden, doe dit dan ook.
   Indien je je mondmasker niet ophebt en je wordt hierover aangesproken, doe je mondmasker op. Heb je geen mondmasker bij, verlaat dan de Club.
  2. Wat als de regels niet nageleefd worden?:
   De Club zelf zal in eerste instantie sensibiliseren en je aanspreken op je verantwoordelijkheid en de geldende regels binnen de Club. Dit sluit niet uit dat de reële mogelijkheid bestaat dat er controle gehouden wordt door de Politie. Deze kan uiteraard wel boetes opleggen.
   Indien echter geweigerd wordt om de opgelegde maatregelen te volgen, na meermaals hierop te zijn aangesproken, kan tijdelijk toegang tot de Club geweigerd worden.

We weten dat dit allemaal niet plezant is, maar als we willen trainen en aan sport doen, zullen we ons gezamenlijk aan de regels moeten houden.  Zo kunnen we hopelijk zo snel mogelijk terug naar een acceptabele manier van sport en plezier gaan.

Jullie mogen nog bijkomende suggesties geven.  Zeker welkom.  We proberen het zo gezond mogelijk te houden en vooral, als iemand zich oncomfortabel voelt in bepaalde situaties , mag dat ook steeds gecommuniceerd worden.

Alvast bedankt voor jullie positieve houding en samen houden we het gezond !!

Voor vragen kan je terecht op corona@kfcalken.be.

Met vriendelijke groeten,

KFC Alken

Deel dit bericht