Corona update 10/08/2020 – Maatregelen KFC Alken

Wijziging maatregelen voor trainers tijdens het geven van de training. Besluit Extra Vergadering Dagelijks Bestuur van 10/08/2020

Beste ouders, trainers, spelers, bestuursleden en vrijwilligers,

Na evaluatie van de cijfers die voor Alken gunstig zijn (Risicofactor 0 en geen besmettingen meer sinds 29/7/2020) en rekening houdend met de huidige warme weersomstandigheden, hebben we besloten om ENKEL VOOR DE TRAINERS de mondmaskerplicht te versoepelen vanaf 11/08/2020 en dit ALLEEN VOOR DE DUUR VAN DE TRAINING.

Alle andere maatregelen die geldig waren vanaf 31/07/2020, zoals meegedeeld via e-mail, facebook en website blijven van kracht.

1.      

2.       Algemene veiligheidsregels bij bezoek aan KFC Alken. Deze gelden voor ALLE locaties:

2.1.    Voor je naar de Club komt:

2.1.1.           

2.2.    Op de Club:

2.2.1.           

2.2.9              Trainers MOGEN hun training geven ZONDER mondmasker. Indien de trainer beslist om zonder mondmasker de training te geven, dient hij VERPLICHT REKENING te HOUDEN met de 1,5m AFSTANDSREGEL, zeker bij het toespreken van de spelers en/of het geven van individuele instructies. Zorg er als trainer voor dat je wel je mondmasker mee hebt op het veld zodat je, indien de situatie dit vereist (m.a.w. indien je geen 1,5m afstand kan bewaren), dit even kan opzetten. We rekenen hierbij op het gezond verstand van de trainer.
Doet een trainer mee aan een oefening waarbij je bijvoorbeeld kort een speler kruist, dan hoeft het mondmasker niet opgezet te worden.
Indien een trainer training geeft aan 2 verschillende ploegen is hij WEL VERPLICHT om z’n MONDMASKER te dragen omdat dit geldt als zijnde 2 sportbubbels. Onder 2 verschillende ploegen verstaan we het volgende: 2 groepen uit verschillende leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld U13 en U15. Tijdens de maand augustus trainen de leeftijdscategorieën samen en gelden ze als 1 sportbubbel zolang het maximum van 50 spelers niet wordt overschreden.
NA DE TRAINING doet de trainer z’n mondmasker op bij het verlaten van het veld en valt hij onder de algemene veiligheidsregels zoals deze gelden voor iedereen die op de club aanwezig is.

2.2.10         

Zoals meegedeeld volgen we de situatie van zeer nabij op en versoepelen we waar het kan. Dit betekent niet dat de maatregelen onbeperkt geldig zijn. Indien de toestand voor Alken terug zou verslechteren (en we hopen met z’n allen natuurlijk van niet), zullen we uiteraard de maatregelen opnieuw aanpassen aan de omstandigheden.

Het belangrijkste is en blijft dat iedereen rekening houdt met elkaar en elkaars veiligheid en gezondheid respecteert!

Met vriendelijke groeten,

Het Dagelijks Bestuur
KFC Alken