Corona update 29/10/2020 – Tijdelijk schorsing van de activiteiten

Mail aan alle leden.

Beste allen,

De afgelopen maanden hebben we als Club alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het Coronavirus een halt toe te roepen. We hebben veel van jullie gevraagd en dankzij jullie inspanningen heeft onze jeugd nog een beetje langer kunnen blijven trainen en wedstrijden spelen, terwijl de senioren en dames al vroeger moesten stoppen. De vrees dat het voor de jeugd ook zou ophouden is jammer genoeg waarheid geworden.

De Gemeente heeft op woensdag 28/10 in spoedberaad beslist dat alle gemeentelijke activiteiten (zowel cultuur als sport) worden stilgelegd vanaf 29/10 tot en met 19/11 as. Dan wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.
Bijkomend werden alle verenigingen opgeroepen om de activiteiten ook voor jongeren onder de 12 jaar tijdelijk te schorsen.

Ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen en onze wil om, zeker onze jeugdspelers, zo lang mogelijk door te kunnen laten trainen en wedstrijden te laten spelen, hebben we besloten om de oproep van het Gemeentebestuur te beantwoorden en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Het is dan ook, op aandringen van onze Burgemeester, dat we hebben beslist om bovenop het bestaande verbod voor de jeugd (+12j), senioren en dames, ook alle activiteiten (trainingen en wedstrijden) van de jeugd (-12j) tijdelijk stop te zetten vanaf 29/10 tot en met 19/11.

Dit betekent dat we tijdelijk voor 3 weken de poorten van de verschillende locaties (Langveld, Terkoest en Sint-Joris) sluiten.

We roepen jullie op om je verantwoordelijkheid te nemen, solidair te zijn en je naasten en jezelf te beschermen.

Het allerbelangrijkste is dat we allemaal samen voor zorgen dat het Coronavirus zich niet verder kan verspreiden.

Voor de mensen onder jullie die in de zorgsector tewerkgesteld zijn… We zijn jullie ontzettend dankbaar voor alle inzet, de zorg voor de zieken en dit ondanks de zware druk, de vermoeidheid, het zien uitvallen van collega’s, …

Tot slot wensen we iedereen te bedanken voor de geleverde inspanningen en het getoonde begrip. We weten dat de komende weken zwaar gaan zijn, voor groot en klein, en hopen dat jullie allemaal gezond en wel door deze moeilijke periode komen. Mochten er vragen zijn, mail ze gerust naar corona@kfcalken.be.

We hopen jullie allemaal gezond en wel terug te zien op 19 november as.! Uiteraard brengen we jullie op de hoogte wanneer we onze activiteiten kunnen hervatten.

Hou intussen van op een afstand zeker contact met elkaar bvb. door te bellen, te WhatsAppen of via een videogesprek…

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van KFC Alken