Evenementen

De Coronapandemie neemt weliswaar af maar is nog niet voorbij. Ook dit seizoen zetten we de traditie van de Eetdagen verder. De format blijft voorlopig dezelfde als vorig seizoen. Voorlopig nog geen Mosselavond dus…

De Eerste Eetdag staat alvast gepland op 1/11/2021.

Andere events zullen erbij komen op het ogenblik dat ze vast staan.