Raad van Bestuur

Voorzitter
Danny Jeuris

Ondervoorzitter
Jan Robeyns

Penningmeester
Piet Wijgaerts

Secretaris – GC
Dirk Mommen

Lid
Anne Medats

Lid
Benny Coenen

Lid
Guy Martens

Lid
Patrick Vautmans

Lid
Theo Renkens