Raad van Bestuur

Voorzitter
Danny Jeuris

Ondervoorzitter
Jan Robeyns

Secretaris – GC
Piet Wijgaerts

Penningmeester
Dirk Mommen

Lid
Anne Medats

Lid
Benny Coenen

Lid
Guy Martens

Lid
Patrick Vautmans

Lid
Theo Renkens